Čišćenje DPF / FAP filtera

Inovativnom metodom vršimo mašinsko čišćenje DPF / FAP filtera i katalizatora.